Techniki pamięci

KURSY KRÓTKIE, on-line i stacjonarne (6 i 8-godzinne)
w trybie normalnym: raz w tygodniu po 2 godz.
w trybie intensywnym: dwie soboty po 3 lub 4 godz.

01

Techniki pamięciowe dla początkujących (8 godz.)

Techniki pamięciowe: Zakładki Liczbowe + Zakładki Osobiste + Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania

 • szybkie zapamiętywanie różnorodnych danych w określonej kolejności
 • gimnastyka pamięci
 • zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • ćwiczenie koncentracji uwagi
 • ćwiczenie wyobraźni
 • ćwiczenie kreatywności

02

Mapy Myśli (6 godz.)

Techniki pamięciowe: Mapy Myśli

 • uświadomienie procesów zachodzących podczas analizowania informacji  w notowaniu, planowaniu, organizowaniu
 • nauka techniki Mapy Myśli
 • wyćwiczenie praktycznych zastosowań Map Myśli w następujących zakresach:
  • notowanie
  • planowanie pracy i procesów
  • przygotowanie wystąpień publicznych
  • zapamiętywanie informacji
 • ćwiczenie koncentracji uwagi
 • ćwiczenie wyobraźni
 • ćwiczenie kreatywności

03

Pokój Rzymski (6 godz.)

Techniki pamięciowe: Pokój Rzymski + Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania

 • uświadomienie procesów zachodzących podczas zapamiętywania i wydobywania informacji
 • nauka technik pamięciowych, które usprawniają procesy zapamiętywania.
  • Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania
  • Pokój Rzymski
 • wyćwiczenie praktycznych zastosowań technik pamięciowych
 • zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • uświadomienie roli emocji w procesie zapamiętywania (myślenie pozytywne)
 • ćwiczenie koncentracji  uwagi
 • ćwiczenie  wyobraźni
 • ćwiczenie kreatywności

04

Biznes i nauka (8 godz.)

Techniki pamięciowe: Mapy Myśli + Pokój Rzymski + Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania

 • plany biznesowe
 • kreatywne i twórcze myślenie
 • planowanie prezentacji i przemówień
 • planowanie prac pisemnych (doktoraty, magisterki, opowiadania)
 • szybkie notowanie
 • zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • ćwiczenie koncentracji uwagi
 • ćwiczenie wyobraźni
 • ćwiczenie kreatywności

05

Twarze i języki (8 godz.)

Techniki pamięciowe: Technika Słów Zastępczych + Technika Zapamiętywania Twarzy + Łańcuchowa  Metoda Zapamiętywania

 • zapamiętywanie trudnych słów (np. terminów naukowych, nazw leków, zagranicznych miejscowości)
 • zapamiętywanie słownictwa w dowolnym języku
 • zapamiętywanie twarzy i nazwisk nowopoznanych osób
 • zapamiętywanie imion i nazwisk
 • zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • ćwiczenie koncentracji uwagi
 • ćwiczenie wyobraźni
 • ćwiczenie kreatywności

06

Mistrz pamięci (8 godz.)

Techniki pamięciowe: Główny System Pamięciowy 1-30 + Fonetyczny Alfabet Cyfrowy + Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania

 • wprowadzenie do największej techniki pamięciowej
 • zapamiętywanie wszelkich danych liczbowych: dat, nr telefonów, nr kont, NIP-ów, PIN-ów, wymiarów sprzętów, ubrań itp.
 • zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • ćwiczenie koncentracji uwagi
 • ćwiczenie wyobraźni
 • ćwiczenie kreatywności

Techniki pamięci

KURSY DŁUGIE, on-line i stacjonarne (32-godzinne)

Kurs prowadzony jest na dwóch poziomach: podstawowym (część 1) i zaawansowanym (część 2). Poziom podstawowy przeznaczony jest dla osób które chcą poznać technik pamieciowych. Poziom zaawansowany wymaga znajomości technik pamięciowych, koncentruje sie na ich doskonaleniu oraz wprowadza najwiekszą technike pamięciowa Główny System Pamieciowy (zapamiętywanie dowolnie długich liczb).

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów. Każde spotkanie składa się z nastepujących części:

 • teoria na temat mózgu, pamięci, procesów zapamiętywania lub teoria dot. konkretnej techniki pamięciowej
 • ćwiczenie lub doskonalenie danych technik pamięciowych
 • ćwiczenia odprężające dla mózgu
 • ćwiczenie kreatywności i wyobraźni
 • ćwiczenia koordynujące pracę lewej i prawej półkuli mózgu.
 • gimnastyka umysłu
  • ćwiczenia koncentracji uwagi (leksykalne, graficzne, artmetyczne)
  • ćwiczenia rozpraszające

01

Techniki pamięciowe dla dorosłych, część 1

(32 godz,  16 spotkań raz w tygodniu po 2 godz.)

Podstawowe techniki pamięciowe:

 • Skojarzenia
 • Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania
 • Mapy Myśli (planowanie prezentacji, szybkie notowanie)
 • Pokój Rzymski
 • Zakładki Liczbowe
 • Zakładki Osobiste
 • Technika Słów Zastepczych
 • zapamiętywanie twarzy, imion, nazwisk
 • kreatywne i twórcze myślenie

Trening szczególnie polecany studentom, doktorantom, pracownikom naukowym oraz wszystkim osobom, które świadomie kształtują swój rozwój oraz osobom po 50 roku życia, wszystkim chcącym zwiększyć i przedłużyć sprawność swojego mózgu, nastawionym na rozwój i nowe, ciekawe doświadczenia.

02

Techniki pamięciowe dla dorosłych, część 2

(32 godz,  16 spotkań raz w tygodniu po 2 godz.)

 • Główny System Pamięciowy (zapamiętywanie liczb)
 • Doskonalenie technik pamięciowych
  • Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania
  • Mapy Myśli (planowanie prezentacji, szybkie notowanie)
  • Pokój Rzymski
  • Zakładki Liczbowe
  • Zakładki Osobiste
  • Technika Słów Zastepczych
  • zapamiętywanie twarzy, imion, nazwisk

Doskonalący trening dla zaawansowanych, szczególnie polecany studentom, doktorantom, pracownikom naukowym oraz wszystkim osobom, które świadomie kształtują swój rozwój oraz osobom po 50 roku życia, wszystkim chcącym zwiększyć i przedłużyć sprawność swojego mózgu, nastawionym na rozwój i nowe, ciekawe doświadczenia. 

03

Pokój Rzymski (6 godz.)

Techniki pamięciowe: Pokój Rzymski + Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania

 • uświadomienie procesów zachodzących podczas zapamiętywania i wydobywania informacji
 • nauka technik pamięciowych, które usprawniają procesy zapamiętywania.
  • Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania
  • Pokój Rzymski
 • wyćwiczenie praktycznych zastosowań technik pamięciowych
 • zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • uświadomienie roli emocji w procesie zapamiętywania (myślenie pozytywne)
 • ćwiczenie koncentracji  uwagi
 • ćwiczenie  wyobraźni
 • ćwiczenie kreatywności

04

Biznes i nauka (8 godz.)

Techniki pamięciowe: Mapy Myśli + Pokój Rzymski + Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania

 • plany biznesowe
 • kreatywne i twórcze myślenie
 • planowanie prezentacji i przemówień
 • planowanie prac pisemnych (doktoraty, magisterki, opowiadania)
 • szybkie notowanie
 • zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • ćwiczenie koncentracji uwagi
 • ćwiczenie wyobraźni
 • ćwiczenie kreatywności

05

Twarze i języki (8 godz.)

Techniki pamięciowe: Technika Słów Zastępczych + Technika Zapamiętywania Twarzy + Łańcuchowa  Metoda Zapamiętywania

 • zapamiętywanie trudnych słów (np. terminów naukowych, nazw leków, zagranicznych miejscowości)
 • zapamiętywanie słownictwa w dowolnym języku
 • zapamiętywanie twarzy i nazwisk nowopoznanych osób
 • zapamiętywanie imion i nazwisk
 • zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • ćwiczenie koncentracji uwagi
 • ćwiczenie wyobraźni
 • ćwiczenie kreatywności

06

Mistrz pamięci (8 godz.)

Techniki pamięciowe: Główny System Pamięciowy 1-30 + Fonetyczny Alfabet Cyfrowy + Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania

 • wprowadzenie do największej techniki pamięciowej
 • zapamiętywanie wszelkich danych liczbowych: dat, nr telefonów, nr kont, NIP-ów, PIN-ów, wymiarów sprzętów, ubrań itp.
 • zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • ćwiczenie koncentracji uwagi
 • ćwiczenie wyobraźni
 • ćwiczenie kreatywności

Poznaj mnie jeszcze bliżej!